Ekspresowe tłumaczenie testu na COVID-19

Ekspresowe tłumaczenie testu na koronawirusa (COVID-19) – ZDALNIE w całym kraju oraz stacjonarnie:  Chorzów, Katowice

Pandemia koronawirusa zmieniła bardzo wiele zarówno w postrzeganiu przez nas otaczającego świata, jaki i w licznych czynnościach dnia codziennego. Jedną z tych zmian są niewątpliwie trudności w podróżach zagranicznych, które bywają z kolei nieodłączną częścią życia zawodowego, prywatnego czy rodzinnego. Podróże po Europie – dawniej tak oczywiste i nieograniczone, a także do innych części świata, wiążą się obecnie z restrykcjami. Sporo informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Jednym z wymogów, które trzeba spełnić, aby wjechać do niektórych państw i uniknąć kwarantanny, jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2019. To z kolei może wiązać się z koniecznością przedłożenia takiego dokumentu w tłumaczeniu na język obcy. Przed podróżą należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi regulacjami, w tym m.in. upewnić się, czy tłumaczenie testu na COVID-19 jest wymagane w danym kraju, a jeżeli tak, na jaki język – czy konieczne jest tłumaczenie na język urzędowy tego państwa, czy wystarczy tłumaczenie na język angielski. Zaznaczamy również, że jako biuro tłumacza przysięgłego nie udzielamy wiążących informacji na temat wymagań obowiązujących w poszczególnych krajach i na lotniskach. Możemy jedynie podzielić się naszym dotychczasowym doświadczeniem czy informacjami o rodzajach tłumaczeń, z jakich przeważnie korzystają nasi klienci.

Tłumaczenie testu na COVID – szybka realizacja

Odpowiadając na te potrzeby, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług wszystkie osoby pragnące uzyskać tłumaczenie poświadczone (tzw. “przysięgłe”) testu na koronawirusa SARS-CoV-2019 na język angielski. Przy tłumaczeniu testu liczy się czas. Najczęściej bowiem od wykonania badania lub otrzymania wyniku nie może upłynąć określona liczba godzin. Dlatego test musi być wykonany bezpośrednio przed wyjazdem, a tłumaczenie uzyskać trzeba w trybie ekspresowym.

W większości przypadków oferujemy ekspresowe tłumaczenie testu na koronawirusa w dniu, w którym zostało złożone zlecenie – nawet w ciągu kilku godzin od jego potwierdzenia, a – o ile mamy fizyczne i techniczne możliwości – to również szybciej w nagłych sytuacjach. W związku z rosnącym ruchem turystycznym w sezonie wiosenno-letnim zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu i potwierdzenia możliwości realizacji tłumaczenia w pożądanym terminie. Do wyceny i ewentualnego tłumaczenia wystarczy  przesłanie dokumentu drogą elektroniczną.  Jeżeli potrzebny jest papierowy oryginał, tłumaczenie można odebrać osobiście. Jeśli nie, istnieje możliwość przygotowania dokumentu w wersji elektronicznej i przesłania go drogą e-mailową. W tym przypadku Klient otrzymuje skan papierowego tłumaczenia z pieczątkami w PDF, a także może uzyskać tłumaczenie poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (rekomendowane).  Istnieje też możliwość wysyłki papierowego tłumaczenia testu listem priorytetowym. Znaczna większość naszych klientów skorzystała z usługi zdalnej realizacji tłumaczenia w formie elektronicznej, a w kilku sytuacjach udało nam się dzięki niemu “uratować” czyjąś podróż niemal w ostatniej chwili.

Testy dodatnie, zwolnienia lekarskie, zaświadczenia o przebyciu COVID, zaświadczenia o izolacji, zaświadczenia o szczepieniu

Zdalnie tłumaczymy również testy na COVID-2019 z wynikiem dodatnim, których przedstawienie może okazać się konieczne np. w celu usprawiedliwienia braku możliwości powrotu z Polski do miejsca pracy za granicą. Klienci korzystają z nich również, aby udokumentować przebycie choroby do celów wyjazdów zagranicznych.

Tłumaczymy również zagraniczne wyniki testów w języku angielskim na język polski oraz zwolnienia lekarskie, zaświadczenia lekarskie o przebyciu COVID-19, potwierdzenia odbycia kwarantanny czy izolacji (z Centrum e-Zdrowia oraz Sanepidu), zaświadczenia o szczepieniu.

Jakość na pierwszym miejscu

Pomimo krótkiego terminu realizacji tłumaczenia testów na COVID-19 wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego. Przed wydaniem klientowi tłumaczenia są dokładnie, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. Tłumaczenia mają również profesjonalny wygląd i przygotowywane są w układzie graficznym zbliżonym do oryginału. Tłumaczymy wyniki różnych pracowni diagnostycznych, w tym laboratoriów Diagnostyka, ALAB, PZH, VITO-MED i innych. Ceny zazwyczaj wahają się w przedziale 75-90 zł. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie w Chorzowie, Katowicach i na terenie aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą. Aby skontaktować się z nami, prosimy kliknąć tutaj.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Chorzów

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt