EKSPRESOWE TŁUMACZENIE ZAŚWIADCZENIA O SZCZEPIENIU NA COVID-19 – RÓWNIEŻ ZDALNIE

Jednym z tematów przewodnich początku roku 2021 są szczepienia na Covid-19, które mają pomóc w walce z wciąż trwającą pandemią. Pandemia oznacza dla nas wiele utrudnień w czynnościach, które do marca 2020 r. wydawały się zupełnie zwyczajne. Mowa tu między innymi o podróżach zagranicznych – nieodłącznej części życia zawodowego, prywatnego czy rodzinnego wielu osób. Podróże po Europie, a także do innych części świata, wiążą się obecnie z restrykcjami, o których sporo informacji znaleźć można na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Aktualnie jednym z wymogów, aby wjechać do niektórych państw i uniknąć kwarantanny, jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2019. Wraz z rozwojem akcji szczepionkowej, takim dokumentem staje się również zaświadczenie o szczepieniu na COVID-19 (potwierdzenie szczepienia / poświadczenie przyjęcia szczepionki). Ponadto niektóre osoby w celach podróży legitymują się zaświadczeniem lekarskim o przebyciu COVID-19 (w którym lekarz przedstawia ocenę stanu zdrowia pacjenta, potwierdza, że jest on ozdrowieńcem i może znaleźć się na pokładzie samolotu) czy wynikiem pozytywnym testu sprzed kilku tygodni. Oczywiście, o ile zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2019 (czy inny tego typu dokument) nie zostanie sporządzone w języku obcym, korzystanie z niego za granicą może wiązać się z koniecznością tłumaczenia. Zawsze przed podróżą należy dokładnie upewnić się, jakie dokumenty są wymagane do wjazdu do danego kraju, w tym czy potrzebne jest tłumaczenie testu na COVID-19 (ew. zaświadczenia o szczepieniu czy zaświadczenia o statusie ozdrowieńca), a jeżeli tak, na jaki język (czy konieczne jest tłumaczenie na język urzędowy tego państwa, czy wystarczy tłumaczenie na język angielski). Zaznaczamy również, że jako biuro tłumacza przysięgłego nie udzielamy wiążących informacji na temat wymagań obowiązujących w poszczególnych krajach i na lotniskach. Możemy jedynie podzielić się naszym dotychczasowym doświadczeniem czy informacjami o rodzajach tłumaczeń, z jakich przeważnie korzystają nasi klienci. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że podróżni zmagają się obecnie z pewnym chaosem informacyjnym i brakiem uniwersalnych wytycznych co do tego, jakie zaświadczenia należy przedstawić, co należy tłumaczyć na język obcy itd.ekspresowe tłumaczenie zaświadczenia o szczepieniu na COVID-19

TŁUMACZENIE ZAŚWIADCZENIA O SZCZEPIENIU NA COVID – SZYBKA REALIZACJA

Odpowiadając na te potrzeby, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług wszystkie osoby pragnące uzyskać tłumaczenie poświadczone (tzw. “przysięgłe”) zaświadczenia o szczepieniu czy testu na koronawirusa SARS-CoV-2019 na język angielski. Przy tego rodzaju tłumaczeniu często liczy się czas i Klienci pragną uzyskać tłumaczenie w trybie ekspresowym. W większości przypadków oferujemy ekspresowe tłumaczenie zaświadczeń i testów w dniu, w którym zostało złożone zlecenie – nawet w ciągu kilku godzin od jego potwierdzenia. W związku z rosnącym ruchem turystycznym w sezonie wiosenno-letnim zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu i potwierdzenia możliwości realizacji tłumaczenia w pożądanym terminie. Do wyceny i ewentualnego tłumaczenia wystarczy przesłanie dokumentu drogą elektroniczną. Jeżeli potrzebny jest papierowy oryginał, tłumaczenie można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą (list polecony priorytetowy). Jeśli nie, istnieje możliwość przygotowania tłumaczenia w wersji elektronicznej – skanu papierowego tłumaczenia z pieczątkami w PDF i/lub pliku poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – i przesłania go drogą e-mailową.

CO MOŻNA PRZETŁUMACZYĆ?

Obecnie Klienci tłumaczą najczęściej:

  • Potwierdzenie szczepienia z kodem QR do weryfikacji w aplikacji “Zaszczepieni”
  • Kartonik z numerami serii szczepionki i jej nazwą – Comirnaty (TM), Moderna (TM), Janssen (Johnson&Johnson)
  • Poświadczenie przyjęcia szczepionki z Centrum e-Zdrowia

Istnieje możliwość tłumaczenia całego zestawu.

Uwaga! Odpowiadając na częste wątpliwości Klientów informujemy, że w tłumaczeniach nie ma możliwości dopisywania jakichkolwiek informacji, których nie ma w oryginalnym dokumencie. Tłumacz przysięgły oddaje jedynie treść dokumentu źródłowego w języku obcym i ponosi odpowiedzialność prawną za zgodność tłumaczenia poświadczonego z tekstem źródłowym. Tłumacz nie może również łączyć danych z kilku dokumentów w jeden, tworzyć własnych zaświadczeń itp.

ZAŚWIADCZENIA, ZAGRANICZNE TESTY I ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Tłumaczymy również zaświadczenia lekarskie o przejściu COVID (o statusie ozdrowieńca),  zagraniczne wyniki testów w języku angielskim na język polski oraz zwolnienia lekarskie ZUS ZLA i inne.

JAKOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU

Pomimo krótkiego terminu realizacji tłumaczenia zaświadczeń o szczepieniach, testów na COVID-19 i innych związanych z tą tematyką dokumentów wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego. Przed wydaniem klientowi tłumaczenia są dokładnie, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie w Chorzowie, Katowicach i na terenie aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Chorzów

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt