Tłumaczenie dyplomu – z języka angielskiego na polski lub z polskiego na angielski

Tłumaczenie dyplomu uczelni to jedna z usług często wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenie polskiego dyplomu na język angielski zlecają na przykład Klienci zainteresowani kontynuacją studiów na uczelniach zagranicznych. W tym celu muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie określonego etapu wykształcenia w Polsce. Tłumaczeniu dyplomu towarzyszy często tłumaczenie suplementu, zawierającego wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów. Zapotrzebowanie na tłumaczenie dyplomu może być też związane z udziałem w rekrutacji na stanowisko pracy za granicą. Tłumaczenie takie będzie wówczas potwierdzeniem kwalifikacji danej osoby, wymaganym przez pracodawcę. Z odwrotną sytuacją możemy spotkać się, gdy osoba, która ukończyła studia za granicą, wraca do Polski i pragnie ubiegać się o pracę w kraju. Potwierdzeniem kwalifikacji uzyskanych na zagranicznej uczelni będzie wtedy tłumaczenie poświadczone dyplomu na język polski.

Tłumaczenie dyplomu na język polski / angielski – aspekty językowe

Tłumaczenie dyplomu czy suplementu do dyplomu nie jest tak łatwym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim dlatego, że różnorodność tego typu dokumentów jest znaczna. Jeśli chodzi o dokumenty polskie, występuje tutaj szeroka gama kierunków studiów, specjalizacji i poszczególnych przedmiotów, które należy przełożyć na język angielski. Wymaga to niejednokrotnie aktywnej postawy ze strony tłumacza, który musi poszukiwać najwłaściwszych ekwiwalentów w źródłach anglojęzycznych. Jest to niezwykle ważne – źle przetłumaczona nazwa przedmiotu może np. zaważyć na braku jego zaliczenia (“przepisania”) przez uczelnię i skutkować koniecznością ponownego uczestnictwa w zajęciach. Również dyplomy w języku angielskim są różnorodne, tym bardziej, że pochodzą z wielu państw, w których angielski jest językiem urzędowym.

Z tłumaczeniem dyplomów wiąże się specyficzna zasada sformułowana w § 46 ust. 2 Kodeksu Zawodowego Tłumacza Przysięgłego. Zgodnie z nią “tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy przytacza się w języku źródłowym; może on zostać uzupełniony w uwadze tłumacza wyjaśnieniem o treści ustalonej przez powołaną do tego instytucję”. Wynika ona z reguł opracowanych przez instytucje międzynarodowe. Tłumaczowi przysięgłemu nie wolno zatem, na przykład, przetłumaczyć “Bachelor of Arts” jako “licencjat” czy “magister” jako “Master of Arts”. Tego typu ekwiwalenty spotyka się natomiast w tłumaczeniu niepoświadczonym, w CV czy na profilach w zawodowych sieciach społecznościowych – w danym kontekście może być to właściwym rozwiązaniem. W tłumaczeniu uwierzytelnionym taka praktyka nie jest niestety dopuszczalna. Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego pozwala co prawda na umieszczenie w nawiasie opisu danego stopnia, jednak tylko o treści zatwierdzonej przez powołaną do tego instytucję. Pewnym rozwiązaniem (stosowanym przez niektórych tłumaczy) w sytuacji, w której klient potrzebuje, aby stopień zawodowy lub naukowy został przetłumaczony, jest podanie jego odpowiednika poza tekstem tłumaczenia poświadczonego, a więc pod formułą poświadczającą. Należy jednak  zachować szczególną ostrożność w tym przypadku.

Tłumaczenie dyplomu na język angielski / polski – pomoc profesjonalnego tłumacza

Z opisanych powyżej względów, gdy potrzebne jest tłumaczenie dyplomu uczelni wyższej (suplementu), warto korzystać z usług tłumaczy specjalizujących się w przekładzie takich treści i zorientowanych w obszarze specyficznego słownictwa akademickiego. W większości przypadków wymagane będzie tłumaczenie poświadczone (tzw. “przysięgłe”) wykonane przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest uprawniony do poświadczania sporządzonych przez siebie tłumaczeń za zgodność z tekstem źródłowym przy pomocy pieczęci lub podpisu elektronicznego. Tłumaczenie takie daje odbiorcy gwarancję wiernego i niezależnego przełożenia treści – tłumacz przysięgły ręczy za swoje tłumaczenie i podlega odpowiedzialności zawodowej.

Tłumaczenie dyplomu w EngLaw

W EngLaw oferuję profesjonalne usługi tłumaczenia dyplomów oraz suplementów czy transkryptów. Dotyczy to przekładu z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na angielski. Tłumaczenia wykonywane są przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym i filologicznym, posiadającego certyfikat TOLES Advanced. Przed wydaniem klientowi teksty są dokładnie, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. W ofercie są zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i poświadczone. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie w Chorzowie, Katowicach i na terenie aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Chorzów

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt