TŁUMACZENIA DLA KANCELARII PRAWNYCH

Coraz intensywniejszy obrót prawny z zagranicą sprawia, że polskie kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne czy doradców podatkowych częściej zgłaszają zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe.Tłumaczenia dla kancelarii prawnych Umowy sporządzane w formacie „dwukolumnowym”, z polską wersją po jednej, a angielską po drugiej stronie, nie należą już do rzadkości. Postępowania administracyjne, podatkowe, cywilne czy karne, w których stronami są podmioty zagraniczne, poszukujące profesjonalnej obsługi prawnej w Polsce, również stają się częścią regularnej praktyki prawniczej. Kancelarie notarialne odwiedzają zagraniczni nabywcy nieruchomości czy przedsiębiorcy zawiązujący spółki w Polsce. Obsługa podmiotów zagranicznych to spore wyzwanie, które jest związane nie tylko z samą barierą językową, ale również trudnościami we wzajemnym zrozumieniu rzeczywistości prawnej – polskiej przez zagranicznych klientów i zagranicznej przez prawników specjalizujących się w prawie krajowym. Te kłopoty – choć po części – mogą pomóc rozwiązać profesjonalni tłumacze prawniczy. Pomogą oni sporządzić zarówno tłumaczenie korespondencji wymienianej z zagranicznym klientem, jak i wszelkich dokumentów, na podstawie których prawnik będzie budował strategię w danej sprawie czy udzielał klientowi trafnych porad. Poniżej kilka słów o tym, jakie tłumaczenia mogą okazać się przydatne dla kancelarii prawnych, a także o ich jakości.

TŁUMACZENIE POLSKO-ANGIELSKIEJ KORESPONDENCJI W KANCELARII PRAWNEJ

Trzeba przyznać, że codzienna korespondencja w języku obcym bywa niekiedy zaniedbywana. Do tłumaczenia wiadomości e-mail czy listów wymienianych z klientami dość rutynowo używane są automatyczne narzędzia tłumaczeniowe, takie jak Google Translate. I choć niekiedy może to okazać się wystarczającym rozwiązaniem, to jednak do tworzenia wiadomości o charakterze merytorycznym, dotyczących określonych zagadnień prawnych czy zawierających pytania o sytuację prawną klienta, należy podjeść z nieco większą ostrożnością. Zrozumienie określonego problemu i stanu prawnego oraz zadanie klientowi właściwych pytań, pozwalających dokładnie zidentyfikować jego sytuację, to niewątpliwie wstęp do owocnej współpracy.

Tłumaczenia prawnicze same w sobie nie są z kolei łatwym zadaniem; nie polegają one na prostym transkodowaniu słów z jednego języka na drugi. Narodowe języki prawne i prawnicze są ściśle związane z odnośnymi systemami prawnymi, zawierają terminy, za którymi stoją specyficzne pojęcia odnoszące się do instytucji prawnych, które mogą się mniej lub bardziej różnić między poszczególnymi systemami. Nieprzystawalność terminologiczna jest szczególnie widoczna między językami systemów należących do odrębnych rodzin prawnych, jak to jest w przypadku tłumaczenia z języka polskiego (system prawa kontynentalnego) na angielski (system prawa common law) i na odwrót. Do tego, w przypadku języka angielskiego, nakładają się rozbieżności między samymi systemami prawnymi krajów anglosaskich, skutkujące różnicami w Legal English używanym w USA, Irlandii, Szkocji, Anglii i Walii, Australii itd. Język angielski to wreszcie język organizacji międzynarodowych, np. Unii Europejskiej, w przypadku której mówi się już o powstaniu unijnej odmiany tego języka, coraz bardziej odsuwającej się od źródeł anglosaskich.

Świadomość powyższych zjawisk, doskonała znajomość terminologii, a także posiadanie odpowiedniego warsztatu tłumaczeniowego (tak, translatoryka to również kompetencje i umiejętności wymagające lat nauki!) są domeną profesjonalnych tłumaczy prawniczych. To im warto zlecić tłumaczenie korespondencji, w której duże znaczenie ma precyzyjny dobór terminologii i właściwe przekazanie sensu prawnego wiadomości.

TŁUMACZENIA DLA KANCELARII PRAWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI I Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI: ZAŚWIADCZENIA, UMOWY, USTAWY, OPINIE PRAWNE

Ze względów, które zostały opisane w poprzednim punkcie, tym bardziej warto polegać na profesjonalnym tłumaczu prawniczym w przypadku tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów prawnych i prawniczych, urzędowych czy administracyjnych z języka angielskiego na polski czy z języka polskiego na angielski. Chodzi o rzetelność tłumaczenia, zapewnienie właściwego przekazania treści przepisów czy ich wykładni, a przez to uniknięcie niejednokrotnie brzemiennych w skutkach nieporozumień.

W języku prawnym i prawniczym niuanse mają ogromne znaczenie. Dobrze wiedzą o tym prawnicy – radcy prawni, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi i inni profesjonaliści z branży prawniczej. Różnica między „oddaleniem” a „odrzuceniem” czy pomiędzy „odstąpieniem” od umowy a jej „wypowiedzeniem”, między „płatnikiem” podatku a „podatnikiem” jest dla laika często niedostrzegalna. A nawet jeśli zostanie zauważona, to bywa ignorowana w tłumaczeniu, co jest rezultatem braków w warsztacie tłumaczeniowym w z zakresie tłumaczeń prawniczych – specyficznym dla tej gałęzi przekładu specjalistycznego. Tak kluczowa w dokumentach prawnych i prawniczych i ich tłumaczeniach spójność terminologiczna jest niestety często ignorowana przy stosowaniu automatycznych narzędzi tłumaczeniowych czy wykonywaniu tłumaczeń bez wyspecjalizowania się w tej dziedzinie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że tłumaczenia prawnicze to odpowiedzialność. Opierając się na błędnym tłumaczeniu tekstu umowy czy opinii prawnej, odbiorca tłumaczenia może podjąć błędne decyzje, błędnie ocenić swoją sytuację prawną – tym bardziej, jeśli polski system prawny, w którym znalazł się zagraniczny klient, jest dla niego zupełnie obcy.

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Tłumaczenie prawnicze to codzienność wielu tłumaczy przysięgłych, choć zawsze warto upewnić się, czy dany tłumacz faktycznie specjalizuje się w tej dziedzinie. Tłumaczenie poświadczone czy uwierzytelnione („tłumaczenie przysięgłe” to nie do końca poprawna, choć chyba wciąż najczęściej używana nazwa) może być wymagane w wielu postępowaniach administracyjnych, podatkowych, cywilnych czy karnych. W niektórych sytuacjach to organ prowadzący postępowanie zleca tłumaczenie poświadczone dokumentu, w innych to strona odpowiada za przedstawienie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia poświadczone sporządzane przez polskich tłumaczy przysięgłych na język obcy znajdują również zastosowanie w postępowaniach zagranicznych.

TŁUMACZ PRAWNICZY – A MOŻE TŁUMACZ-PRAWNIK?

Na wstępie jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że własna służba tłumaczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to właśnie tłumacze-prawnicy. Wielokrotnie pytany jestem o to, czy tłumacz zajmujący się tłumaczeniami prawniczymi powinien sam być prawnikiem. Posiadając wykształcenie zarówno językowe, jak i prawnicze, odpowiadam, że nie – znam bowiem dobrych tłumaczy prawniczych, którzy nie są prawnikami. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawnikom w zawodzie tłumacza prawniczego czy tłumacza przysięgłego jest o wiele łatwiej. Dlaczego? Studia prawnicze, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, to 5 lat spędzonych w otoczeniu prawa, nauki jego przepisów, ich rozumienia i interpretacji. To również obowiązkowa praktyka, pozwalająca choć trochę zobaczyć realia wykonywania zawodów prawniczych, a także zapoznawanie się z pewnego rodzaju krajobrazem systemu prawa, jego gałęzi, instytucji, występujących w nich procesów i zależności. 5 lat do bardzo długi okres czasu, a niewątpliwie zbyt krótki by posiąść rozległą wiedzę o każdej dyscyplinie prawa. Wystarcza jednak do tego, by nauczyć się myśleć jak prawnik i zbudować sobie w głowie „mapę” systemu prawa. Właśnie to jest niesamowicie przydatne w pracy tłumaczeniowej i jest to pewna przewaga, którą mają tłumacze będący prawnikami nad tłumaczami prawniczymi, którzy swoją wiedzę i kompetencje budowali, podążają innymi ścieżkami. I tych ostatnich należy jednak docenić za ogromny wysiłek włożony w to, aby wejść w świat prawa i poznać go na tyle, by dobrze wykonywać swoją pracę.

Na marginesie warto dodać, że czymś, czego należałoby oczekiwać w branży tłumaczeniowej, jest właśnie większa specjalizacja, do której przyczynić mogą się bardziej skonkretyzowane oczekiwania i świadomość klientów, poszukujących już nie po prostu „tłumacza”, ale „specjalistycznego tłumacza prawniczego”, „specjalistycznego tłumacza medycznego” itd. W świecie, w którym każdy może próbować sił w przekładzie, korzystając z ogromu dostępnych narzędzi, to zapotrzebowanie na jakość powinno kształtować rynek odpowiadający na potrzeby klientów, w tym z tak kluczowej z wielu punktów widzenia branży prawniczej.

POLSKO-ANGIELSKIE I ANGIELSKO-POLSKIE TŁUMACZENIA PRAWNICZE DLA KANCELARII PRAWNYCH W ENGLAW

Zapraszam do skorzystania z moich usług świadczonych pod firmą „EngLaw. Tłumaczenia, Szkolenia Językowe, Consulting”, a obejmujących profesjonalne tłumaczenia prawnicze, w tym tłumaczenia uwierzytelnione, różnego rodzaju tekstów i dokumentów prawnych i prawniczych: korespondencji, umów, przepisów, opinii prawnych, zaświadczeń, pełnomocnictw, protokołów i wielu innych. Korzystając z usług EngLaw, mają Państwo pewność, że tłumaczenie dla Państwa kancelarii prawnej wykonuje tłumacz przysięgły języka angielskiego z wykształceniem prawniczym, językowym i translatorycznym z ponad pięcioletnim doświadczeniem w bieżącym wykonywaniu specjalistycznych tłumaczeń prawniczych. Zapraszam do kontaktu!

 

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Gliwice, Katowice, Mikołów, Zabrze i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt