Tłumaczenie kontraktu IT przez tłumacza przysięgłego – ZDALNIE w całej Polsce /  Ruda Śląska, Mikołów, Zabrze i okolice

Wielu polskich informatyków wykonuje swoją pracę na rzecz kontrahentów zagranicznych. Jest to związane z atrakcyjnymi perspektywami rozwoju, lepszymi warunkami finansowymi, możliwością wykonywania pracy dla firm z drugiego końca świata bez konieczności relokacji i wieloma innymi czynnikami. Przeważnie odbywa się to na podstawie umów typu B2B, zawieranych przez programistów, testerów, inżynierów oprogramowania, project managerów czy scrum masterów z działalnością gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. W tytułach znajdziemy najczęściej „Consulting Agreement”, „Independent Contractor Agreement”, „Service Contract”, a umowy te są przeważnie zawierane wyłącznie w języku angielskim. Konieczność tłumaczenia angielskiej umowy IT na język polski może pojawić się w kilku sytuacjach – po pierwsze przed jej zawarciem, gdy strona polskojęzyczna chce dokładnie poznać treść swojego kontraktu IT, skonsultować ją z prawnikiem czy omówić z doradcą podatkowym, a po drugie już po zawarciu umowy – w celu przedstawienia tłumaczenia do celów urzędowych. Komu zlecić tłumaczenie kontaktu IT?

Czy tłumaczenie kontraktu IT w języku angielskim musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego?

Jeśli tekst ma mieć charakter czysto informacyjny dla samego zainteresowanego lub jego prawnika czy doradcy podatkowego, tłumaczenie poświadczone nie będzie konieczne. Z kolei dokumenty przedstawiane urzędom zasadniczo wymagają tłumaczenia poświadczonego sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. Bez względu na sytuację, należy zadbać o to, aby tłumaczenie anglojęzyTłumaczenie kontraktu ITcznego kontraktu IT zostało wykonane przez profesjonalistę. Dlatego też często klienci decydują się na zlecenie tłumaczenia poświadczonego, nawet tylko na własny użytek, albo zlecają wykonanie zwykłego tłumaczenia tłumaczowi przysięgłemu. Dlaczego? Zawód tłumacza przysięgłego jest ustawowo uregulowany i opiera się na określonych zasadach i wymogach, a tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową. Tłumacze przysięgli nie są postaciami anonimowymi, bowiem wykonywanie ich zawodu wymaga wpisu na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Dodatkowym argumentem jest także to, że tłumacze przysięgli są w wielu przypadkach ekspertami w zakresie języka prawnego i prawniczego. Zawsze jednak warto upewnić się, czy dany tłumacz faktycznie specjalizuje się w tej dziedzinie.

Google Translate?

Część osób, które nie potrzebują tłumaczenia poświadczonego kontraktu IT sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpada na pomysł, aby poradzić sobie z tłumaczeniem umowy przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi tłumaczenia maszynowego. Nie jest to niestety dobre wyjście. Choć takie narzędzia mogą czasami pomóc w zrozumieniu treści o charakterze bardziej ogólnym, np. wpisu na zagranicznym blogu, zdecydowanie nie warto ich stosować do tekstów, w których postawienie kropki czy przecinka w niewłaściwym miejscu potrafi zmienić cały sens zdania, a zarazem treść praw i obowiązków stron. Narzędzia tłumaczenia automatycznego są cały czas rozwijane, ale niestety na tę chwilę nie są w stanie zastąpić człowieka w profesjonalnych tłumaczeniach, a w szczególności tłumaczeniach prawniczych. Powyższe uwagi mają zresztą odniesienie nawet do zaawansowanych użytkowników języka angielskiego, którzy nie mają doświadczenia z terminologią prawniczą. Można powiedzieć, że Legal English czy w ogóle język prawa to nieco inny świat – podobnie jak język IT dla osób spoza branży informatycznej.

Anglojęzyczne kontrakty w branży IT – jakie klauzule zawierają?

W kontraktach IT znajduje się sporo standardowych klauzul, tzw. boilerplate clauses, które możemy znaleźć w wielu innych umowach – ale zawarte są w nich również postanowienia specyficzne dla branży programistycznej. Chodzi przede wszystkim o klauzule dotyczące praw własności intelektualnej do utworów, które stworzy wykonawca, a także rozbudowane postanowienia dotyczące poufności czy zakazu konkurencji. W tłumaczeniu warto zwracać również uwagę na terminologię dotyczącą samej formy współpracy, zważając, aby przy umowie o charakterze B2B nie użyć elementów wskazujących na to, że jest to umowa o pracę. Wieloznaczne angielskie sformułowania stawiają tu niekiedy spore wyzwania. Co więcej, anglojęzyczne umowy mogą niekiedy tworzyć swoisty miks prawny – kontakt sporządzony w języku angielskim (a zatem języku związanym z kulturą prawną krajów anglosaskich – common law) może jako prawo właściwe wskazywać np. prawo szwajcarskie (prawo kontynentalne) i odwoływać się do szwajcarskich instytucji prawnych, a przez tłumacza musi zostać przełożony na język zrozumiały dla polskiego klienta czy prawnika.

Przy tłumaczeniu umów IT nie bez znaczenia – poza wiedzą czysto prawniczą – jest również znajomość terminologii związanej z programowaniem, testowaniem, metodologiami i innymi aspektami pracy, jaką wykonują software developerzy, testerzy, scrum masterzy i inne profesje z branży IT. Do umów często dołączane są wykazy zakresu prac czy zadań, których wykonywanie zlecane jest programistom. Warto orientować się w tej specyfice, aby prawidłowo przełożyć nazwę stanowiska czy poszczególne zadania.

Podsumowanie

Choć może wydawać się to oczywiste, przy podpisywaniu umów sporządzonych w języku obcym warto działać z rozwagą, upewniając się co do zrozumienia ich treści i ewentualnej konieczności wykonania tłumaczenia. Zwykłe czy poświadczone, tłumaczenia kontraktów IT, w tym takie do celów urzędowych, warto zlecać profesjonalistom, którzy znają się na prawie i języku prawniczym, a także dobrze orientują się w obszarze IT.

W EngLaw oferuję profesjonalne tłumaczenia umów wykonywane przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym i filologicznym, posiadającego certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego TOLES Advanced, z dużym doświadczeniem w tłumaczeniu umów z branży IT, materiałów dotyczących oprogramowania (w tym krótkiego podręcznika dla testerów), artykułów o tematyce cyberbezpieczeństwa oraz prawa nowych technologii, a także z doświadczeniem we współpracy z programistami – w charakterze tłumacza oraz lektora języka angielskiego.

Przed wydaniem klientowi tłumaczenia są dokładnie, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. W ofercie są zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i poświadczone. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie dla klientów z Rudy Śląskiej, Katowic, Mikołowa i terenu aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą (w formie skanów, tłumaczeń z podpisem elektronicznym czy też z wysyłką pocztową/do Paczkomatu InPost).

 

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Gliwice, Katowice, Mikołów, Zabrze i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt