POMOC JĘZYKOWA I REDAKCYJNA

Zapraszam do skorzystania z moich usług w zakresie wszelkiego rodzaju projektów czy zadań, w których właściwe użycie języka jest warunkiem istotnym, a czasem być może niezbędnym do ich skutecznej realizacji. Pomoc językowa, którą oferuję, to:

  • pomoc językową przy tworzeniu tekstów w języku angielskim: chętnie pomogę w doborze właściwej struktury tekstu, terminologii oraz rejestru języka. Poza tekstami ogólnymi i biznesowymi, mogę udzielić wsparcia przy tworzeniu tekstów prawniczych w języku angielskim, w tym między innymi umów, regulaminów, warunków korzystania z serwisów internetowych etc.
  • pomoc w zakresie prowadzenia korespondencji zagranicznej: z uwzględnieniem właściwego doboru słów i stylu wypowiedzi,
  • wsparcie przy tłumaczeniach: polsko-angielskich i angielsko-polskich w zakresie mojej specjalizacji – języka prawa i szeroko pojętego biznesu,
  • wsparcie przy tworzeniu prac dyplomowych, wystąpień i artykułów naukowych w języku angielskim i polskim: poza pracą z językiem angielskim sporo czasu poświęcam również rozwojowi naukowemu – posiadam doświadczenie w przygotowywaniu tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, jestem autorem kilku opublikowanych artykułów oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Ponadto tłumaczę streszczenia, artykuły i inne teksty akademickie z różnych dziedzin, z przewagą treści biznesowych, ekonomicznych, prawniczych i językowych.