Tłumacz i biuro rachunkowe – wyzwania współczesnej księgowości

Niniejszy tekst powstał we współpracy z MDDP Outsourcing biurem rachunkowym w Katowicach oraz Warszawie, oferującym kompleksowe usługi w zakresie księgowości, kadr i płac na rzecz spółek i grup kapitałowych, w tym klientów międzynarodowych.

Współczesne wyzwania w obsłudze księgowej

Znakiem współczesnych czasów jest rozwój transgranicznej wymiany gospodarczej, a także coraz bardziej międzynarodowy zasięg działania polskich i zagranicznych firm. Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych z innych krajów Unii Europejskiej, czy ze Stanów Zjednoczonych, zakłada w Polsce swoje oddziały, wchodząc w ten sposób na lokalny rynek, tworząc huby logistyczne czy przenosząc swoje centra świadczenia usług. Katowice należą do najlepszych przykładów dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich otwartych na nowy biznes.

‘Compliance’ na pierwszym miejscu

Jedną z najbardziej podstawowych spraw, o które muszą zatroszczyć się zagraniczni przedsiębiorcy, jest zapewnienie zgodności ich działalności z przepisami polskiego prawa, w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości. Niewątpliwie potrzebują na tym polu wsparcia rzetelnego partnera, który zapewni kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową, wesprze sporządzenie sprawozdań finansowych, obsługę płatności, wdroży elektroniczny obieg dokumentów, a także oferuje doradztwo podatkowe i prawne. Na oczekiwania podmiotów z kapitałem zagranicznym otwarte jest Biuro rachunkowe MDDP Outsourcing z oddziałem w Katowicach.

Komunikacja w języku angielskim

W świadczeniu eksperckich usług z zakresu księgowości na rzecz zagranicznych przedsiębiorców istotna jest niewątpliwie komunikacja. Pracowników biura rachunkowego wesprzeć może pod tym względem tłumacz języka angielskiego specjalizujący się w przekładzie tekstów z zakresu języka prawa i finansów. Podczas gdy zespół MDDP Outsourcing posiada wysokie kompetencje językowe pozwalające na bieżącą komunikację i korespondencję z zagranicznymi kontrahentami, to wsparcie tłumacza okazuje się cenne w przypadku konieczności przełożenia bardziej skomplikowanych dokumentów, złożonych opisów procedur czy przygotowywanych przez biuro “tax alertów” – przeznaczonych dla klientów oraz do publikacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Tłumaczenia finansowe, księgowe, prawnicze

Tłumaczenie tekstów o tematyce księgowej i podatkowej łączy w sobie elementy przekładu prawniczego ze specjalistycznymi zagadnieniami i terminologią finansów i rachunkowości. Wymaga przede wszystkim zrozumienia tłumaczonej problematyki, w tym zmieniających się często w tej branży przepisów prawa, a także precyzji i skupienia na szczegółach, w które obfitują zlecane do tłumaczenia teksty. Istotne jest także zadbanie o przejrzystość i stylistykę kierowanych do klientów pism i informacji, co – przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania samej materii – nie jest łatwym zadaniem. 

MDDP Outsourcing we współpracy z EngLaw

Firma EngLaw stara się odpowiadać na zapotrzebowanie Biura Rachunkowego MDDP Outsourcing w Katowicach, świadcząc na jego rzecz profesjonalne usługi tłumaczeniowe. EngLaw to połączenie wiedzy prawniczej i finansowej z profesjonalnym warsztatem tłumaczeniowym, mające na celu zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej i językowej wykonywanych tłumaczeń. Taki profil specjalizacji pozwala na dopasowanie się do specyficznych wymagań tłumaczeniowych biura rachunkowego. We współpracy tłumacza i księgowego ważne jest też niewątpliwie wzajemne zrozumienie i dobra komunikacja, a obie strony mogą się od siebie co nieco nauczyć. 

Tłumacz i księgowy – wspólna odpowiedź na wyzwania rynku

Jak pokazuje powyższy przykład, partnerstwo biura rachunkowego i tłumacza specjalistycznego języka angielskiego jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku usług księgowych. Specjalistyczne tłumaczenie może bowiem stanowić wartość dodaną do usług biura rachunkowego, pozwalającą na precyzyjne i przystępne przekazanie eksperckiej wiedzy doświadczonych księgowych zagranicznym klientom.