TŁUMACZENIE WPISU DO CEIDG NA JĘZYK ANGIELSKI

 

UWAGA: UDOSTĘPNIONO MOŻLIWOŚĆ DARMOWEGO POBRANIA ZAŚWIADCZENIA Z CEIDG PO ANGIELSKU – ZOBACZ TUTAJ

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, obejmujący przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Jest to więc drugi – obok Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr podmiotów gospodarczych (tłumaczenie wpisu do KRS zostało omówione tutaj). Od 1 lipca 2011 r. do 29 kwietnia 2018 r. CEIDG działała na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a od 30 kwietnia 2018 r. podstawą jej funkcjonowania jest ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, będąca częścią tak zwanej konstytucji dla biznesu i planu Morawieckiego. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy. Wybór urzędu należy do wnioskującego o wpis przedsiębiorcy. Potwierdzeniem statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest zatem jest wpis do CEIDG. Tłumaczenie wpisu do CEIDG na angielski może się natomiast przydać w przypadku konieczności udowodnienia tego statusu przed podmiotem zagranicznym.

FUNKCJE CEIDG

Jednym z zadań CEIDG jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wbrew pozorom ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest w Polsce bardzo popularna i ogromna liczba podmiotów gospodarczych, w tym niemałych firm, jest nadal formalnie działalnością gospodarczą osoby fizycznej. Kolejnym, kluczowym zadaniem CEIDG jest udostępnianie informacji o ww. przedsiębiorcach. Jest to spore udogodnienie dla każdego, kto chce uzyskać dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Mogą to być na przykład zagraniczni kontrahenci. Również oni mają dostęp do danych, które obejmuje wpis do CEIDG. Tłumaczenie na angielski czy inny język może jednak okazać się niezbędne, gdy taka osoba nie włada językiem polskim. Często podmioty zagraniczne oczekują tłumaczenia odpowiednio uwierzytelnionego i wtedy niezbędna będzie pomoc tłumacza przysięgłego.

TŁUMACZENIE WPISU DO CEIDG

Po co nam tłumaczenie wpisu do CEIDG na angielski lub inne języki? Zagraniczny kontrahent może być zainteresowany ustaleniem statusu prawnego swojego polskiego partnera biznesowego. Dzięki CEIDG dowie się, że dana osoba jest legalnie zarejestrowanym przedsiębiorcą, a także jakie są dane tego podmiotu oraz zakres jego działalności. Z wpisu wynika również, kiedy dany przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, a także czy działalność ta jest nadal prowadzona (ew. czy jest zawieszona). Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia pewności obrotu gospodarczego. Z CEIDG można także dowiedzieć się nieco o sytuacji finansowej przedsiębiorcy, ponieważ wpis zawiera rubrykę z informacjami dotyczącymi upadłości, postępowania naprawczego czy postępowania restrukturyzacyjnego. Jest tam również informacja o tym, czy został ustanowiony zarządca sukcesyjny. Tłumaczenie wpisu do CEIDG na angielski (a bardziej precyzyjnie – zaświadczenia o wpisie) może być także potrzebne przy wszelkiego rodzaju procedurach prowadzonych przed zagranicznymi urzędami czy sądami.

TŁUMACZENIE WPISU W CEIDG DO REJESTRACJI W AMAZON

Przykładem sytuacji, w której przedsiębiorcy korzystają z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego jest zakładanie konta sprzedawcy na Amazon. Sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia wpisu w CEIDG jest gwarancją jego zaakceptowania przez tę platformę. W przypadku rejestracji na Amazon konieczne jest załadowanie tłumaczenia wpisu do CEIDG do systemu, najlepiej w formacie pdf. Wystarczy poprosić tłumacza o zeskanowanie sporządzonego tłumaczenia uwierzytelnionego, połączenia skanów w jeden plik pdf i przesłanie. W przypadku tłumaczenia zaświadczenia pobranego z CEIDG przez internet tłumaczowi nie trzeba nawet przesyłać dokumentu – może on sam pobrać i wydrukować aktualne zaświadczenie o wpisie z mocą oryginału ze strony wyszukiwarki CEIDG. Tłumaczenie wpisu w CEIDG (ściślej – zaświadczenia o wpisie) może być zatem uzyskane bardzo szybko i sprawnie. 

WYDRUK ZAŚWIADCZENIA Z CEIDG

Wydruk pochodzący ze strony internetowej CEIDG jest zgodny z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy i posiada moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG. Co istotne, organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

WPIS DO CEIDG – TŁUMACZENIE

Wpis do CEIDG nie jest trudny do przetłumaczenia, choć jest tam kilka istotnych pojęć z zakresu prawa działalności gospodarczej, które wymagają oka profesjonalisty. Warto zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie między działalnością gospodarczą w ogóle a indywidualną działalnością gospodarczą – biorąc pod uwagę fakt, iż do CEIDG wpisuje się również informację o tym, że przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej. W drodze dygresji dodać można, że spółka cywilna to jedyna spółka, która nie podlega rejestracji w KRS. Jest to podmiot o nietypowym statusie, którego podstawowa regulacja znajduje się w Kodeksie Cywilnym, w świetle którego spółka cywilna to nic innego niż umowa. Z kolei na gruncie przepisów podatkowych spółka cywilna może występować jako samodzielny podmiot – niezależny od wspólników. Otrzymuje zatem własny numer identyfikacji podatkowej.

W EngLaw oferuję profesjonalną i szybką usługę, której przedmiotem jest tłumaczenie wpisu do CEIDG na angielski: zarówno zwykłe, jak i poświadczone (tzw. przysięgłe) – czyli sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Istnieje możliwość osobistego odbioru tłumaczenia, a także załatwienia sprawy całkowicie zdalnie (zgodnie z potrzebami: wysyłka tłumaczenia pocztą lub w formie elektronicznej – jako skan tłumaczenia w pliku pdf bądź jako plik opatrzony podpisem elektronicznym). Nie ma przy tym konieczności dostarczania oryginału dokumentu “fizycznie” – oryginałem jest wydruk zaświadczenia o wpisie z systemu komputerowego. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie dla klientów z Rudy Śląskiej, Mikołowa, Zabrza i terenu aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju.

 

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Gliwice, Katowice, Mikołów, Zabrze i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt