OGÓLNE – PRAWO – BIZNES – IT – AKADEMICKIE

Zapraszam do skorzystania z usług tłumaczenia zwykłego oraz poświadczonego (przysięgłego), a także korekty.

Oferuję tłumaczenia z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski w następującym zakresie specjalizacji:

 • tłumaczenia poświadczone dokumentów (uwierzytelnione, tzw. przysięgłe): tradycyjne, z pieczęcią tłumacza przysięgłego, oraz przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • teksty prawne i prawnicze:  łącząc wykształcenie prawnicze i filologiczne, oferuję pewny i profesjonalny przekład tekstów prawnych i prawniczych, a w tym regulaminów stron internetowych; polityk prywatności, umów, dokumentów, orzeczeń, opinii prawnych, aktów prawnych itd.;
 • teksty biznesowe i ekonomiczne: specjalizuję się w języku biznesu, a przekład różnego rodzaju tekstów dla podmiotów gospodarczych, w tym z obszarów marketingu, logistyki, finansów i HR, jest jednym z głównych obszarów mojej aktywności zawodowej;
 • IT: oferuję tłumaczenia aplikacji i stron internetowych, również w formie plików z elementami kodu. Gwarantuję profesjonalne podejście i zachowanie kodu w nienaruszonym stanie. Interesują mnie również teksty, których tematykę stanowią zagadnienia informatyczne. Przetłumaczyłem m.in. podręcznik dla testerów oprogramowania;
 • teksty ogólne, niespecjalistyczne: o dowolnej tematyce oraz formacie, w tym także z zakresu turystyki.

Przykładowe dokumenty, które często wymagają sporządzenia tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego:

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • akty notarialne,
 • akta postępowań sądowych,
 • orzeczenia sądowe,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia,
 • testamenty,
 • dowody rejestracyjne pojazdów i inne dokumenty związane ze sprowadzeniem pojazdu z zagranicy, np. faktury zakupu,
 • świadectwa i dyplomy ukończenia szkół, uczelni i kursów,
 • świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień do wykonywania zawodu,
 • dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak świadectwa pracy czy umowy o pracę,
 • dowody osobiste, legitymacje, prawa jazdy,
 • dokumenty rejestrowe podmiotów gospodarczych, informacje i odpisy z KRS,
 • dokumenty finansowe i bankowe,
 • dokumenty podatkowe, m. in. certyfikaty rezydencji,
 • dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi, w tym świadczeniami emerytalnymi, rentowymi, itp.,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • akty prawne,
 • różnego rodzaju umowy,
 • inne dokumenty prywatne, firmowe i urzędowe.

Możecie Państwo liczyć na moją pomoc!